Proefcollege UU Bachelorprogramma Filosofie 2024 - Meer lezen?

Het proefcollege Gedachte-experimenten in moraalfilosofie en praktische ethiek is gebaseerd op een deel van mijn oratie: 

Praktijk in Ethiek. Inaugurele rede Universiteit Utrecht, 11 januari 2024.

 

Literatuur die in het college aan bod kwam:

Julian Baggini. The pig that wants to be eaten. Plume, 2006. Een bonte verzameling filosofische gedachte-experimenten.

Foot, Philippa (1967). The problem of abortion and the doctrine of thedouble effect. Oxford Review 5 (Trinity Term): 5-15. Foot introduceert hier het gedachte-experiment dat later het 'trolleyprobleem' ging heten.  

Thomson, Judith Jarvis (1984-1985). The trolley problem. Yale LawJournal 94:1395-1415. De term 'trolleyprobleem' komt van Judith Jarvis Thomson, die in dit artikel een aantal varianten introduceerde. 

Samuel Scheffler. Death and the Afterlife. Oxford University Press, 2013. In dit boek presenteert Scheffler een gedachte-experiment dat ons doet nadenken over de betekenis van het voortbestaan van de mensheid - ook na ons eigen leven.

Scheffler, Samuel. (2018). Why Worry About Future Generations? Uehiro Series in Practical Ethics (Oxford: Oxford Academic online, 2018).

Marcel Verweij, Suzanne van de Vathorst, Maartje Schermer, Dick Willems, Martine de Vries. Ethical Advice for an Intensive Care Triage Protocol in the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned from The Netherlands. Public Health Ethics 2020;13 (2):157–165, In dit artikel bespreek ik samen met collega's de discussie over het 'draaiboek code zwart' dat we aan het begin van de pandemie opstelden voor de KNMG en Federatie Medisch Specialisten. .

Wilson, James. What is the problem with ethical trolley problems? Aeon, 2020. Een toegankelijke uiteenzetting van James Wilson over interne en externe validiteit van gedachte-experimenten,