Een juridische analyse van D66 wetsvoorstel

Roland Pierik en ik schreven een artikel voor het Nederlands Juristenblad: "Vaccinatie op de kinderopvang. Een wetsvoorstel dat tekort schiet, en een alternatief." We analyseren de ons inziens fundamentele kritiek van de Raad van State en van het College voor de Rechten van de Mens op het wetsvoorstel van Rens Raemakers (D66). Het initiatiefwetsvoorstel van D66 wil kinderdagverblijven de mogelijkheid geven om niet-ingeënte kinderen te weigeren. Ons artikel toont aan dat dit voorstel in conflict komt met artikel 9 EVRM en de AWGB. Daarnaast biedt het voorstel slechts schijnzekerheid voor ouders over de veiligheid van hun kinderen in de kinderopvang. Wetgeving zou zich primair moeten richten op het tegengaan van het onderliggende probleem van de afnemende vaccinatiegraad.