Raad van State kraakt D66 wetsvoorstel

In onze bijdragen aan het publieke debat en de politieke besluitvorming over het vaccinatiebeleid hebben Roland Pierik en ik een aantal keren kritiek gegeven op het wetsvoorstel dat D66-kamerlid Rens Raemakers heeft ingediend. Het voorgestelde wet regelt dat kindercentra het recht krijgen om kinderen te weigeren die niet de juiste vaccinaties hebben gehad. Onze kritiek krijgt nu steun vanuit de Raad van State en van het College voor de Rechten van de Mens. Beide instanties geven advies over het wetsvoorstel, en stellen het op een aantal punten stevig ter discussie Zo is het de vraag of het wetsvoorstel wel nodig is; het lijkt weinig praktisch nut te dienen; het beoogde doel (wegnemen van zorgen van ouders en hen keuzevrijheid bieden) lijkt het middel (kinderopvang mag weigeraars weigeren) dan ook niet te rechtvaardigen; en de suggestie wordt gewekt dat er sprake is van directe ongelijke behandeling op grond van levensbeschouwelijke overtuigingen. Verder is er kritiek op het ontbreken van overwegingen met betrekking tot medische privacy van kinderen: de kinderopvang moet immers hun vaccinatiestatus gaan registreren. Voor de goede verstaander zakt het voorstel van D66 volledig door het ijs. Wij duiden de juridische adviezen en relateren die ook aan recente ophef over kindercentra die nu al toegang weigeren aan kinderen wier ouders afzien van vaccinatie. Nu eerst op de politicologische blog Stuk Rood Vlees en over een paar dagen in de Volkskrant.