Hoorzitting adviescommissie Kinderopvang en Vaccinatie

In zijn actieplan om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan heeft staatssecretaris Paul Blokhuis een commissie ingesteld die advies moet geven over eventuele maatregelen rond de kinderopvang. Nogal wat ouders maken zich zorgen over de mogelijkheid dat hun kwetsbare kind ziek kan worden omdat andere ouders die gebruik maken van dezelfde opvang hun kinderen niet laten vaccineren. Op 22 maart waren Roland Pierik en ik uitgenodigd voor een hoorzitting van de commissie, om onze visie te geven op deze kwestie. 

Het leidde tot een interessante discussie, met  commissieleden en andere sprekers.  Naast ons voorstel om deelname aan het RVP als voorwaarde te stellen voor verblijf in iedere kinderopvang, ging het ook om andere maatregelen zoals een informatieplicht, communicatie, en vertrouwen. En vooral ook: wat is precies het doel van eventuele maatregelen: om de kinderopvang veiliger te maken, of om de vaccinatiegraad te verhogen? Zijn ze eigenlijk wel nodig?

De commissie onder voorzitterschap van Roos Vermeij zal in de zomer haar advies uitbrengen.