Our latest oped in newspaper Trouw

Een nieuwe bijdrage van Roland Pierik en mijzelf aan het vaccinatiedebat. In lijn met onze eerdere position paper voor de Tweede Kamer stellen we dat de overheid een calamiteitenplan moet hebben voor als de vaccinatiegraad te ver zou dalen.

Dat calamiteitenplan omvat ook een oordeel over de vraag wat precies de ondergrens zou moeten zijn aan de vaccinatiegraad. Meer precies: beneden welk percentage deelname moet de overheid tornen aan het vrijwillige karakter van het Rijksvaccinatieprogramma. Zie voor de hele tekst Kamer, wat gaan we doen als de vaccinatiegraad verder daalt?